108 СУ "Никола Беловеждов" гр. София

02 979-08-99 Карта на сайта

108 СУ "Никола Беловеждов"
Иновативно училище по предприемачество

Прием I клас


За учебната 2024/2025 година

 

 

Уведомяваме Ви, че графикът на дейностите за прием на ученици в I клас за учебната 2024/2025 г. е достъпен на страницата на Информационната система за обслужване на детските заведения, подготвителните групи и I клас в училище (ИСОДЗ)на адрес: https://kg.sofia.bg/#/calendar

 


108 СУ "Никола Беловеждов"

История и цели

Прочети още

Календар събития