108 СУ "Никола Беловеждов" гр. София        Тел: 02 979-08-99 | Mail: info@108su.net


Прием I клас

 Прием в I клас – учебна 2020/ 2021 година

Списъци на паралелките от I клас

 СПИСЪК на материали и пособия за учениците  от клас УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

 

Приети ученици на III класиране

Приети ученици на II класиране

 Свободни места за прием в I клас на II класиране - 2 /две/

Подаване на заявления за участие във второ класиране за прием в първи клас

 Уважаеми родители на бъдещите първокласници,

Уведомяваме Ви, че във връзка с провеждане на Националното външно оценяване за VII клас на 15.06.2020 г.,

подаването на заявления за участие във второ класиране ще се извършва от 09.06.2020 г. до 12.06.2020 г. вкл.

Обявяване на списъците на приетите ученици на второ класиране – 15.06.2020 г., 18:00 часа.

  Заявление за записване в първи клас  

Записването на ученик класиран на първо класиране в I клас

в 108 СУ "Никола Беловеждов", можете да извършите 

всеки работен ден от 8:00 ч. до 16:00 часа,

а на 03.VI.2020г. от  14:00 ч. до 16:00 часа.

 

С решение № 129 от 14.03.2019 г. на Столичния общински съвет за

изменение и допълнение на Системата за прием на ученици в първи клас

в общинските училища на територията на Столична община, 

кметът на СО утвърди:

График за дейностите по приема

 ГРАНИЧНИ ПРИЛЕЖАЩИ РАЙОНИ НА УЧИЛИЩАТА ЗА ПРИЕМ В I КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

Прилежащ район