108 СУ "Никола Беловеждов" гр. София

02 979-08-99 Карта на сайта

108 СУ "Никола Беловеждов"
Иновативно училище по предприемачество

Милена Стоянова

старши учител

Образование: висше, магистър, завършено в СУСв. Климент Охридски”, гр. София 

Специалност: Начална училищна педагогика 

Висше, бакалавър, завършено в Медицински университет, гр. София.  

Специалност: преподавател по Здравен мениджмънт и здравни грижи 

Квалификация: начален учител; учител по английски език. Притежава IV ПКС по Начална училищна педагогика. 

Трудов стаж: От  2010 г., м. септември започва работа като начален учител с английски език в 108. СУ “Никола Беловеждов 

От 2018 г. е учител по Английски език в начален и прогимназиален етап. 

Езици: владее писмено и говоримо английски и френски език 

 

 

 Нашият екип

108 СУ "Никола Беловеждов"

История и цели

Прочети още

Календар събития