108 СУ "Никола Беловеждов" гр. София

02 979-08-99 Карта на сайта

108 СУ "Никола Беловеждов"
Иновативно училище по предприемачество и бизнес

Диана Стоянова

старши учител

Образование: висше, магистър, завършено във  ВПИ „К.Преславски“, гр.Шумен 

Специалност: Начална училищна педагогика , специализация – Физическо възпитание 

Квалификации: Притежава IV ПКС и много други вътрешни квалификации провеждани от училищеВ  процедура по придобиване на III ПКС . 

Трудов стаж по специалността: 30 години. От 1991 г. е учител в 108.СУ “Никола Беловеждов“. 

Удостоена с грамота от СО район Искър“ за постигнати високи резултати в професионалната дейност и за принос в българското образование от 2020 г. 

От 2010 г. базов учител към СУ ‘‘Св.Климент Охридски“, гр. София 

Девиз: „Учителят и дървото се познават по плодовете.“ 

Философия на преподаване: Преподавай с любов! Остави децата също да те учат!  Нашият екип

108 СУ "Никола Беловеждов"

История и цели

Прочети още