108 СУ "Никола Беловеждов" гр. София

02 979-08-99

Последни новини

Учебна дейност

Виж всички

 

 

 

ВАЖНО ЗА ЗАПИСВАНЕ В ПЪРВИ КЛАС! 

 

Записването на приетите ученици се извършва на място в училището от родителите/настойниците на учениците или упълномощено от родителя/настойника лице 

от 7 до 11 юни 2021 година от 08.00 до 17.00 часа

 

или чрез електронен подпис в системата ИСОДЗ от 8 юни 2021 г.

 

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ:

 

  1. Удостоверение за завършена подготвителна група – оригинал;
  2. Удостоверение за раждане на детето - копие.

 

 

 

РОДИТЕЛСКА СРЕЩА ЗА ЗАПИСАНИТЕ В ПЪРВИ КЛАС:

22 юни 2021 г. ; 18:30 ч.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За бъдещи първокласници!

 

  

ЛИНК КЪМ ЕЛЕКТРОННАТА СИСТЕМА ЗА ПРИЕМ

Система и критерии за прием на ученици в първи клас за учебната 2021/2022 година

График на дейностите по приема 

 

 

  

Училище вестник 108 СУ Никола Беловеждов
Publish at Calameo

 

Актуално

108 СУ "Никола Беловеждов"

История и цели

Прочети още

Събития