108 СУ "Никола Беловеждов" гр. София

02 979-08-99 Карта на сайта

108 СУ "Никола Беловеждов"
Иновативно училище по предприемачество

Галина Маринова

Старши учител

Образование: висше, магистър, завършено в  СУ „Св. Климент Охридски“, факултет по НПП, гр. София  

Специалност: „Предучилищна и начална училищна педагогика“ 

Специализация: „Начална училищна педагогика – Езиково литературно обучение“ 

Квалификации: преквалификация  „Учител по Английски език и литература“  

Притежава IV ПКС  по Начална училищна педагогика. 

Трудов стаж: 25 години педагогически стаж. 

Езици: Владее писмено и говоримо руски, френски, английски, немски език Нашият екип

108 СУ "Никола Беловеждов"

История и цели

Прочети още

Календар събития