108 СУ "Никола Беловеждов" гр. София        Тел: 02 979-08-99 | Mail: info@108su.net


СПОРТНИ ПОСТИЖЕНИЯ

Борис Караджинов III "б" клас

Състезение за купата на Република България в гр. Варна 

Постигнати резултати:

I-во място Земя

I-во място Успоредка 

II-ро място Прескок 

Скоро му предстои участие в републиканско състезиние.