108 СУ "Никола Беловеждов" гр. София        Тел: 02 979-08-99 | Mail: info@108su.net


СПОРТНИ ПОСТИЖЕНИЯ

СПОРТНИ ПОСТИЖЕНИЯ
Борис Караджинов III "б" клас Състезение за купата на Република България в гр. Варна  Постигнати резултати: I-во място Земя I-во място Успоредка  II-ро място Прескок  Скоро му предстои участие в републиканско състезиние.