108 СУ "Никола Беловеждов" гр. София        Тел: 02 979-08-99 | Mail: info@108su.net


Ръководство

Директор

 

                През 1972 година училищният звънец събира жадни за знание деца в 108 СОУ „Никола Беловеждов” от район Искър. Целта е да се създадe образователна институция, която да осигури отлично образование.

                От  март 2005 година Директор на 108 СОУ „Никола Беловеждов” е Ваня Джурова.

             Лидер с доказани професионални и лични качества. Самоуверена, честна, практична и трудолюбива, с обич и грижа към децата. Ключова фигура за спечелване доверието на родителите, въпреки крайни срокове, напрежение и стрес. Ръководител с глобален поглед върху културните различия на учениците, с висока емоционална интелигентност, която позволява всеки преподавател да развие потенциала си  към съвременния начин на обучение.

                Образование:

                     Магистър по биология и химия – завършен ПУ “Паисий   Хилендарски“- гр. Пловдив

                Професионален опит:

                     1981- 1986 г. учител по биология, химия и география

                     1986 – 21.ІІІ.2005 г. пом.- директор по УД;

                      от 21.ІІІ.2005 г. до момента директор в 108 СУ „Никола Беловеждов“.

   Специализации:

1994/1995 г.  - Свидетелство за професионална квалификация - "Организация и управление на                    образованието и училището"- СУ „Св. Кл. Охридски“,  ЦИУУ - София;

 

1995 г. - Свидетелство за придобита Втора  професионалноквалификационна степен – СУ „Св. Кл. Охридски“, Централен институт за усъвършенстване на учители / ЦИУУ/ - София;

 

2003/ 2004 г. - Свидетелство за чуждоезикова специализация по Английски език - степен I и степен II, НБУ - Център за чужди езици  

 

    Награди:

2018 г. 

Грамота от кмета на Столична община за постигнати високи резултати в областта на училищното образование, връчена на 17.05.2018 г. в театър "София";

   

 

Плакет от РУО София-град - за заслуги и принос в столичното образование - 18.06.2018 г.

   

 

Почетно отличие „Неофит Рилски“ е най-високото отличие, присъждано в образователната система на Република България.

Учредено през 1996 г., по традиция се връчва в Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост 24 май.

Ежегодните награди „Неофит Рилски“ се присъждат от Министерството на образованието и науката на изявени учители и директори на детски градиниучилища и обслужващи звена в сферата на образованието за дългогодишната им цялостна високопрофесионална трудова дейност в системата на народната просвета и приноса им в развитието на образователното дело в България

 


ръководствоРъководствоРъководство