108 СУ "Никола Беловеждов" гр. София

02 979-08-99

108 СУ "Никола Беловеждов"
Иновативно училище по предприемачество и бизнес

Учебна дейност

Ръководство

Ръководство

Списък преподаватели:
Лилия Тодорова

Български език и литература
Английски език
Руски език

Руски език

Списък преподаватели:

Математика

Математика

Списък преподаватели:
Григор Йорданов
Росислава Димова
Цветанка Попова

Информатика и Информационни технологии

Информатика и Информационни технологии

Списък преподаватели:
инж. Дафина Пелтекова
инж.Татяна Венева

История и цивилизация

История и цивилизация

Списък преподаватели:
Васил Тодоров
Светлана Михайлова

География и икономика

География и икономика

Списък преподаватели:
Анна Пеева
Юлия Коева

Технологии и предприемачество

Технологии и предприемачество

Списък преподаватели:
Ели Видинова

Философски науки

Философски науки

Списък преподаватели:
Димитър Неков

Биология и здравно образование

Биология и здравно образование

Списък преподаватели:
Цветомира Василева

Физика и астрономия

Физика и астрономия

Списък преподаватели:
Росислава Димова

Химия и опазване на околната среда

Химия и опазване на околната среда

Списък преподаватели:
Милена Кондева

Музика

Музика

Списък преподаватели:
Евгения Богданова

Изобразително изкуство

Изобразително изкуство

Списък преподаватели:

Начални учители

108 СУ "Никола Беловеждов"

История и цели

Прочети още

Събития