108 СУ "Никола Беловеждов" гр. София

02 979-08-99 Карта на сайта

108 СУ "Никола Беловеждов"
Иновативно училище по предприемачество

Екип

Ръководство

Ръководство

Списък преподаватели:
Лилия Тодорова

Заместник - директор по УД

Заместник - директор по УД

Списък преподаватели:

Български език и литература
Английски език
Немски език

Немски език

Списък преподаватели:
Златка Цекова

Руски език

Руски език

Списък преподаватели:
Бистра Младенова

Математика
Ръководител направление ИКТ
Информационни технологии и Компютърно моделиране
История и цивилизация
География и икономика
Технологии и предприемачество
Биология и здравно образование
Физика и астрономия
Химия и опазване на околната среда
Философски науки

Философски науки

Списък преподаватели:
Димитър Неков

Музика

Музика

Списък преподаватели:
Гален Гатев
Мария Генова

Изобразително изкуство

Изобразително изкуство

Списък преподаватели:
Тина Хамзе

Човекът и природата
Физическо възпитание и спорт
Начални учители
УГЦОУД /учител в група за целодневна организация на учебния ден/
Ресурсен учител

108 СУ "Никола Беловеждов"

История и цели

Прочети още

Календар събития