108 СУ "Никола Беловеждов" гр. София        Тел: 02 979-08-99 | Mail: info@108su.net


Настоятелство

                                  Председател:              Жасмина Ценева 

                               Касиер:                 
                               Икономист:           

                               Членове:            
                                                            


Настоятелство