108 СУ "Никола Беловеждов" гр. София        Тел: 02 979-08-99 | Mail: info@108su.net


Екип

 

Първият Директор на 108-мо училище е Вела Константинова.

                                                                                 

От 21 март 2005 година Директор е Ваня Джурова.

Заместник директори  са: 

 - по учебната дейност - Фиданка Димитрова и Татяна Дечева

 - по административно стопанската дейност -  Виктория Георгиева.

 Преподавателите в 108 СУ "Никола Беловеждов"  

са педагози с дългогодишен стаж и житейски опит. 

Професионалната  им квалификация е съобразена с изискванията на МОН. 

Много от учителите имат както бакалавърска и магистърска степен, 

така и магистърски степени по няколко учебни дисциплини.

В училището непрекъснато се провеждат курсове за повишаване нивото

на преподавателската дейност. Екипът от преподаватели организира и

осъществява множество проекти по програми спуснати от МОН.

Под ръководството на учителите в училището се осъществяват

множество извънкласни  дейности : посещения на театрални постановки,

балет, опера, екскурзии и други.