108 СУ "Никола Беловеждов" гр. София        Тел: 02 979-08-99 | Mail: info@108su.net


ИНОВАЦИОНЕН ЛАГЕР

ИНОВАЦИОНЕН ЛАГЕР 2019г.
108 СУ „НИКОЛА БЕЛОВЕЖДОВ“София; Общ. Столична; район „Искър“; ж.к.Дружба 1; тел.: 889 25 27; e-mail cou 108@mail.bg       ИНОВАЦИОНЕН ЛАГЕР 2019г.   На 22.11.2019 г. в 108 СУ „Никола Беловеждов...