108 СУ "Никола Беловеждов" гр. София

02 979-08-99

108 СУ "Никола Беловеждов"
Иновативно училище по предприемачество и бизнес

Blind Betting: Не залагай съдбата си на карта!

11 Ноември 2021 г.
Blind Betting: Не залагай съдбата си на карта!

България е основен двигател в най-новата европейска кампания запревенция трафика на хора с цел сексуална експлоатация

Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ и Националната комисия за борба с трафика на хора (НКБТХ), с подкрепата на EMPACT, стартират кампания за превенция на трафик на хора с фокус върху сексуалната експлоатация – Blind Betting. Кампанията, която е замислена и изпълнена от изцяло български екип, се провежда под наслов „Не залагай съдбата си на карта“. Тя иска да насочи вниманието на обществото и рисковите групи към методите за въвличане в трафик, разпознаване и подпомагане на жертвите на сексуална експлоатация.

https://antitraffic.bg/home/ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=baO4oGLTQcg Всички новини

108 СУ "Никола Беловеждов"

История и цели

Прочети още

Събития