108 СУ "Никола Беловеждов" гр. София

02 979-08-99

30.06.2021 г. - 10:30 ч.

29 Юни 2021 г.
30.06.2021 г. - 10:30 ч.

30.06.2021 г. - 10:30 ч. 

Тържествено закриване на учебната година и

раздаване на удостоверения на IV и VII клас!

 

От 12:00 до 14:00 ч. - отворени врати!Всички новини

108 СУ "Никола Беловеждов"

История и цели

Прочети още

Събития