108 СУ "Никола Беловеждов" гр. София

02 979-08-99 Карта на сайта

108 СУ "Никола Беловеждов"
Иновативно училище по предприемачество

Е-карта за обедно хранене

13 Септември 2022 г.
Е-карта за обедно хранене

Е-карти за столово хранене за учебната 2022/2023 година може да се закупи от лавката на училището.



Всички новини

108 СУ "Никола Беловеждов"

История и цели

Прочети още

Събития