108 СУ "Никола Беловеждов" гр. София

02 979-08-99 Карта на сайта

108 СУ "Никола Беловеждов"
Иновативно училище по предприемачество и бизнес

НП "Бизнесът преподава"

 

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „БИЗНЕСЪТ ПРЕПОДАВА“

Ранното кариерно ориентиране и запознаването на учениците с възможностите, които дават различните професии за бъдеща реализация, както и информирането им за най-новите тенденции в развитието на техниката и технологиите, е ключов фактор за подготовката на младите хора за живот и работа. Осъвременяването на квалификацията на учителите в партньорство с бизнеса е от съществено значение за развиването у младите хора на компетентностите, необходими за успешна бъдеща реализация.

За Модул 1 „Бизнесът в училище“

Включване на представители на бизнеса в учебния процес на училища, осъществяващи обучение от I до XII клас. Тематичните направления, по които ще се провежда обучението, трябва да са в съответствие с утвърдените учебни програми за общообразователна, профилирана и професионална подготовка. Представителите на бизнеса могат да бъдат включени в учебния процес в рамките на 6 учебни часа до 2 пъти в учебната година. 


108 СУ "Никола Беловеждов"

История и цели

Прочети още

Събития