108 СУ "Никола Беловеждов" гр. София

02 979-08-99 Карта на сайта

108 СУ "Никола Беловеждов"
Иновативно училище по предприемачество

НВО

Национално външно оценяване (НВО) за учениците  през учебната учебната 2022-2023 година

Заповед № РД09-4065/ 30.08.2022 г. за определяне на дати за провеждането на национално външно оценяване на учениците в ІV, в VІІ и в Х клас през учебната 2022 – 2023 година и на график на дейностите през учебната 2022 – 2023 година (публ. 01.09.2022 г.)

 IV  клас 

Български език и литература - 29 май 2023 г - начало 10:00 ч

Математика                           - 30 май 2023 г - начало 10:00 ч

 

VII   клас

Български език и литература - 13 юни 2023 г - начало 9:00 ч

Математика                           - 16 юни 2023 г - начало 9:00 ч

Чужд език                             - 14 юни 2023 г - начало 9:00 ч

 

X клас

 

Български език и литература - 13 юни 2023 г - начало 11:00 ч

Математика                           - 16 юни 2023 г - начало 11:00 ч

 Чужд език                             - 14 юни 2023 г - начало 9:00 ч

Информационни технологии за измерване на дигитални компетентности (по желание на ученика) –  19 юни 2023 г., по график в две сесии – от 8,30 и от 14,30 часа

 

 

НВО за 7. клас

 

 

Модел на НВО по български език и литература в VII клас за учебната 2021-2022 година

Модел на НВО по математика в VII клас за учебната 2021-2022 година

Модел на НВО по чужд език в VII клас за учебната 2021-2022 година

 

 

 

 

 

 


108 СУ "Никола Беловеждов"

История и цели

Прочети още

Събития