108 СУ "Никола Беловеждов" гр. София

02 979-08-99

Приз в конкурса "Априлски камбани"

12 Май 2021 г.
Приз в конкурса

38 участници от 24 населени места се включиха във Втория Национален литературен конкурс „Априлски камбани“, организиран от НЧ „Виделина-1865″, по случай 145-ата годишнина от Априлското въстание. От тях 33 са стихотворения, а има изпратени и 5 есета. Според условията заложени в регламента, до участие в конкурса беше допусната само поезията.

Конкурсът имаше за цел да се сътворят нови произведения, които да възпяват героичната борба на българите за свобода по време на Априлското въстание, да възвеличават подвига на априлци, да утвърждават идеята, че споменът за съдбовната априлска пролет е жив и звънът на априлските камбани отеква и ще отеква в душите и сърцата на днешните и бъдещи поколения българи.

Най-малкият участник в конкурса е на 10 години, а най-възрастният е 78-годишен, и двамата са от София.

На 20.04.2021 г., жури в състав Дочка Кацарева – председател, Мария Бегова – член и Иван Есенски – член, абсолютно безпристрастно и в пълна анонимност на творбите, определи победителите във Втория Национален литературен конкурс „Априлски камбани” 2021, както следва:

ПЪРВА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА
НАГРАДА „МЛАД ТАЛАНТ”- 100 ЛВ.И ДИПЛОМ:
1. Стихотворение „НАЦИОНАЛЕН ПРАЗНИК“, автор Борис Спасов, гр. София, 108 СУ "Никола Беловеждов" от 3 "Б" клас

НАЦИОНАЛЕН ПРАЗНИК

На нашия празник национален,

народът ни е твърде емоционален.

Прекарваме деня във вкъщи,

почитаме героите могъщи.

В семейството говориме за тях,

във миналото аз внезапно отлетях.

Победите велики аз видях,

и благородно завидях.

Бих искал на тях да приличам,

народът след себе си да увличам,

и заедно да постигнем велики дела

за нашата мила родна страна.

Да мога и аз за родината нещо да дам,

за мен тя е моят най-голям храм.

Кумир е синеокият Левски за мен,

различен и в днешния ден.

На неговия паметник ще занеса цветя,

и за минута там ще поседя.

Ще се помоля и в бъдеще да е така

пример за всички малки деца. Всички новини

108 СУ "Никола Беловеждов"

История и цели

Прочети още

Събития