108 СУ "Никола Беловеждов" гр. София

02 979-08-99

108 СУ "Никола Беловеждов"
Иновативно училище по предприемачество и бизнес

ПРОЕКТ "Твоят час"

 

Групи по интереси:

"Аз обичам всичко българско и родно" - 4 А клас с ръководител Юлия Нейкова

"Пътешествие из Европа и света" - 3 Г клас с ръководител Милена Стоянова

 

ЗАПОВЕД №69 / 25.09.2017 г. на Директора на 108 СУ "Никола Беловеждов"

ИНДИВИДУАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА КАРТА

АНКЕТНА КАРТА

 

ЗА УЧЕНИЦИ, КОИТО ЖЕЛАЯТ ДА УЧАСТВАТ В ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ В ПРОЕКТ „ТВОЯТ ЧАС“

Екипът за организиране и управление на проекта подготви електронни анкети за учениците,

техните родители и членовете на съветите „Твоят час“.

Анкетите имат за задача да установят постигането на целите на проекта.

За целта, директорите на училищата следва да запознаят учениците, техните родители, както и

членовете на съвета „Твоят час“ с възможността да изразят мнението си за дейностите по проекта

и да предоставят електронните адреси на анкетите.

Същите са както следва:

Анкета за учениците: http://tvoiatchas.mon.bg/Students-Questionnaire.aspx

Анкета за родителите: http://tvoiatchas.mon.bg/Parents-Questionnaire.aspx

Анкета за членовете на съветите „Твоят час“: http://tvoiatchas.mon.bg/Advisory-Questionnaire.aspx

Анкетите са анонимни и могат да бъдат попълвани до 01.07.2018 г.

 


108 СУ "Никола Беловеждов"

История и цели

Прочети още

Събития