108 СУ "Никола Беловеждов" гр. София

02 979-08-99 Карта на сайта

108 СУ "Никола Беловеждов"
Иновативно училище по предприемачество и бизнес

Свободни места

За учебната 2021/2022 са обявени следните свободни места за ученици:

1. клас -

2. клас - 

3. клас - 

4. клас - 

5. клас - 14

6. клас - 

7. клас - 

8. клас - няма свободни места

Профил "Предприемачески" - интензивно изучаване на АЕ с НЕ - няма свободни места

Профил "Предприемачески" - интензивно изучаване на АЕ с РЕ - няма свободни места

 

9. клас  

Профил "Предприемачески" - няма свободни места

 

10. клас  

Профил "Предприемачески" - няма свободни места

 

11. клас

Профил "Предприемачески" - 1

 

12. клас

Профил "Предприемачески" - 1

 

 

 

 


108 СУ "Никола Беловеждов"

История и цели

Прочети още

Събития