108 СУ "Никола Беловеждов" гр. София

02 979-08-99

108 СУ "Никола Беловеждов"
Иновативно училище по предприемачество и бизнес

ЗАНИМАНИЯ по ИНТЕРЕСИ

Занимания по интереси

 

Чрез заниманията по интереси се развива интегрирането на ключовите компетентности,

възпитанието в ценности, патриотичното, гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното възпитание,

насърчаването на иновациите и креативното мислене на учениците.

Заниманията по интереси в 108 СУ "Никола Беловеждов" са организирани за учениците от I до XII клас,

в съответствие с желанието на родителите на децата, с желанието на учениците със съгласието на родителите,

както и със спецификата на заниманията и с възможностите на училището.


108 СУ "Никола Беловеждов"

История и цели

Прочети още

Събития