108 СУ "Никола Беловеждов" гр. София

02 979-08-99 Карта на сайта

108 СУ "Никола Беловеждов"
Иновативно училище по предприемачество и бизнес

Обществен съвет

  ПРАВИЛНИК

за създаването устройството и дейността на обществените

съвети към детските градини  и училища

 

                                    Правомощия на Обществения съвет 

За контакти: e-mail: os108su@gmail.com,  форма за контакти: https://goo.gl/forms/eeGpDy2A0bpzjVwT2

1.Поименен състав на Обществения съвет към СУ "Никола Беловеждов", град София, както следва:

Председател:

Николай Богданов Тошев - родител на ученик от IV  "б" клас

Членове:

Милена Йорданова Хаджийска -  представител на финансиращия орган на район "Искър"

Христина Донева Кирякова - родител на ученик от I "г" клас

Нели Стефанова Тодорова - родител на ученик от III "а" клас

Теодора Василева Грозданова - родител на ученик от III "б" клас

Лилия Георгиева Иванова - родител на ученик от XI "а" клас

Мариан Василев Дончев - родител на ученик от X "а" клас

 

Резервни членове:

Силвия Гълъбова - представител на финансиращия орган на район "Искър"

Кремена Валериева Бочева - родител на ученик от IX "а" клас

Гергана Георгиева Машова - родител на ученик от I "б" клас

Ценка Петкова Митова - родител на ученик от V "а" клас

Николай Петров Ангелов - родител на ученик от II "в" клас

Камен Василев Василев - родител на ученик от X "б" клас

Даниела Йорданова Зерву - родител на ученик от IV "в" клас

 

 

 


108 СУ "Никола Беловеждов"

История и цели

Прочети още

Събития