108 СУ "Никола Беловеждов" гр. София

02 979-08-99

108 СУ "Никола Беловеждов"
Иновативно училище по предприемачество и бизнес

Биореактор с микроводорасли

04 Октомври 2021 г.
Биореактор с микроводорасли

Проектът VODORASLO е съсредоточен върху създаване на малък биореактор с микроводрасли, който пречиства въздуха и работи чрез фотосинтеза. Въздухът, съдържащ въглероден диоксид, азотен оксид и серен диоксид бива пречистен чрез размножаване на водораслите, докато са огрени от слънчева светлина, а постоянната циркулация на водата в устройството пречи на утаяването. Самата култура от Спирулина използва мръсния въздух, като хранителен стимулант, генерирайки кислород и биомаса, с възможност да се използва като естествена хранителна добавка за растения. 

Здравословните стойности на въглероден диоксид във въздуха са в диапазона 400-1000 PPM (Parts Per Milion), а стойностите в класните стаи, без вентилационна система често надвишават 1500 РРМ. Предвид данните, получени от партньорство с "Energomonitor" скоростта, с която пречиства един биореактор е 40 РРМ/час СО2. Следователно три реактора понижават стойностите с около 700 РРМ за един учебен ден от шест часа в класната стая. 

Сканирайки QR кода в кутията, той ще Ви отведе към фейсбук страницата на проекта, където най-отгоре е качено кратко обяснително видео за сглобяването му. Всички новини

108 СУ "Никола Беловеждов"

История и цели

Прочети още

Събития