108 СУ "Никола Беловеждов" гр. София

02 979-08-99

108 СУ "Никола Беловеждов"
Иновативно училище по предприемачество и бизнес

ИНОВАЦИОННО ОБУЧЕНИЕ

ИНОВАЦИОННО ОБУЧЕНИЕ

13-14 април 2020 г.

Верни на принципите си за инициативност и предприемчивост,  

ученици от 8а клас при 108 СУ „Никола Беловеждов”- гр. София

се включиха в иновационно обучение през платформата Microsoft Teams,

съвместно с ученици от  СУ „Св. св. Кирил и Методий”- гр. Карнобат ,

СУ „Епископ Константин Преславски“- гр. Бургас и

Професионална гимназия по лека промишленост, екология и химични технологии- гр. Ямбол.

Разпределени в отбори и подпомагани от ментори – ученици от 12. клас на 108 СУ,

участниците демонстрираха завидни умения за обучение и работа в електронна среда.

Това е едно предизвикателство, пред което са изправени милиони хора днес –  да оцеляват,

като работят и учат дистанционно, да генерират нови идеи, да общуват с хора, които не познават. 

Съвременният живот изисква от всички да можем бързо да се впишем в реалността.

Това е основната идея на обучението – бърза адаптация към новото, непознатото,

максимално използване на всички ресурси, за да се постигне възможно най-добър резултат.

Екипите имаха поставена задача да предложат  нов учебен предмет,

който да отговаря на съвременните нужди и да се изучава в училище.

Идеите бяха представени и защитени онлайн пред комисия и отличени в различни категории.

Поздравления за Ася Александрова, Лора Церовска, Нася Тодорова и Румяна Митова от 8а клас

за мотивацията и постигнатите резултати и на менторите Илона Йорданова, Ани Каменова,

Ханарелка Иванова и Християн Симонов от 12а клас за оказаната подкрепа и ценни съвети.

                                                Ръководител: г-жа Ели Руменова- старши учител по технологии

                                                Директор: г-жа Ваня Джурова

 

 

 

 архив ИНОВАЦИОННО ОБУЧЕНИЕ

108 СУ "Никола Беловеждов"

История и цели

Прочети още

Събития