108 СУ "Никола Беловеждов" гр. София

02 979-08-99

108 СУ "Никола Беловеждов"
Иновативно училище по предприемачество и бизнес

Преподаватели

 Български език и литература

 Светлана Михайлова - старши учител

 Иванка Младенова - старши учител

 Иванка Маркова - старши учител

 Панка Апостолова - старши учител

 Аурета Василева  - старши учител

 Английски език

 Любка Петрова - старши учител

 Галина Алексиева - старши учител

 Петя Георгиева - старши учител

 Милена Стоянова - старши учител

 Руски език

 Галина Маринова

 Математика

 Валя Воденска

 Григор Йорданов - учител

 Цветанка Попова - учител

 Росислава Димова - старши учител

 Информатика и Информационни

 технологии

Лилия Тодорова - директор

 Биляна Стойнова - ръководител на направление ИКТ

 Татяна Венева - старши учител

 Дафина Пелтекова - старши учител

 История и цивилизация

 Васил Тодоров -  учител

 Светлана Михайлова - старши учител

 География и икономика

 Юлия Коева - старши учител

 Анна Пеева - старши учител

 Философски науки

 Димитър  Неков - учител

 Биология и здравно образование

 Цветомира Василева - старши учител

 Физика и астрономия

 Росислава Димова - старши учител

 Химия и опазване на околната среда

 Милена Кондева - учител

 Музика

 Евгения Богданова - старши учител

 Изобразително изкуство

 Тина Хамзе - учител

  Физическа култура и спорт

  Мариян Моровяков - старши учител

  Иван Бойчев - старши учител

  Юлия Герчева - учител

  Цветелина Георгиева - учител

  

 

 Технологии и предприемачество

 Йорданка Шкумбоваучител

 Предприемачество

 Ели Видинова - старши учител

 Начални учители

 Иванка Банева - старши учител

 Савка Милушева - старши учител

 Любка Стоянова - старши учител

 Юлия Борисова - старши учител

 Христина Цекова -старши учител

 Ани Атанасова - старши учител

 Детелина Василева - старши учител

 Диана Пенева - старши учител

 Диана Стоянова - старши учител

 Наталия Найденова - старши учител

 Надя Русева - старши учител

 Татяна Бонева - старши учител

 Антония Николова-Маринова - учител

 Румяна Димитрова - старши учител

 Учители - ЦДО

 Клара Владиславова

 Рафие Карамфилова

 Виолета Радева

 Надя Чанкова

 Ирина Неделчева - Костова

 Райна Спасова

 Валентина Тодорова

 Кристин Христова

 Десислава Милева

 Маргарита Андонова

 Галина Маринова

 Мария Узунова

 Христина Ангелова

 Виолета Радева

 Иванка Панталеева

 Виолетка Стоева 

 Камелия Кръстева

 Педагогически съветник

 Карина Степченкова

 Ресурсен учител

 Бистра Христова - старши учител

 Психолог

 Маргарита Пенева

 Логопед

 Десислава Стамова

 Библиотекар

 Десислава Михова

 


108 СУ "Никола Беловеждов"

История и цели

Прочети още

Събития