108 СУ "Никола Беловеждов" гр. София

02 979-08-99

108 СУ "Никола Беловеждов"
Иновативно училище по предприемачество и бизнес

Педагогически съветник

         

В нашето училище педагогогически съветник е г-жа Карина Степченкова

Висше образование: "Психология" - Бакалавър

Магистратура в момента: Магистърска програма " Психология на здравето"

График на педагогическия съветник: 

 

Приемно време: 9:00 - 15:30 ч.

Приемно време за консултации на учители: 9:00 - 15:30 ч.

Обедна почивка: 12:00 - 12:30 ч.

 

Записване на час:

1. Чрез класен ръководител

2. E: mail: karina.stepchenkova@gmail.com

кабинет 210, ет 2


108 СУ "Никола Беловеждов"

История и цели

Прочети още

Събития