108 СУ "Никола Беловеждов" гр. София        Тел: 02 979-08-99 | Mail: info@108su.net


ШАМПИОНАТ ПО КАРАТЕ

Мария Любомирова Иванова от 4." А" клас е на първо място в Балкански

шампионат по карате и се класира за Европейско първенство.

Николай Георгиев Христов от същия клас е на второ място.

Да пожелаем късмет на нашите ученици!