108 СУ "Никола Беловеждов" гр. София        Тел: 02 979-08-99 | Mail: info@108su.net


Училищен учебен план IX клас

                      IX КЛАС

                          

  УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН                

 за IX А клас  за учебната 2019/2020 г.