108 СУ "Никола Беловеждов" гр. София        Тел: 02 979-08-99 | Mail: info@108su.net


Училищен учебен план Комбинирана форма на обучение

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН

КОМБИНИРАНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА