108 СУ "Никола Беловеждов" гр. София

02 979-08-99

Училищен психолог

Училищен психолог

Маргарита Пенева

Бакълавър по Психология – завършен СУ "Св. Климент Охридски"- гр. София

Магистър по Психология на здравето – завършен СУ "Св. Климент Охридски"- гр. София

практическа насоченост: детско-юношеска психология;

педагогическа психология: - детска психопатология;

                                               - клинична психология;

                                               - превенция и интервенция на зависимости към алкохол и наркотици.

 

 


108 СУ "Никола Беловеждов"

История и цели

Прочети още

Събития