108 СУ "Никола Беловеждов" гр. София        Тел: 02 979-08-99 | Mail: info@108su.net


Трето национално състезание по Английски език LONGMAN COMPETITION

На третото национално състезание

по Английски език -

LONGMAN COMPETITION,

от 108 СОУ "Никола Беловеждов"

има достойно представили се ученици,

допуснати до национален кръг.

  ФИНАЛИСТИ ДОПУСНАТИ ДО НАЦИОНАЛЕН КРЪГ