108 СУ "Никола Беловеждов" гр. София        Тел: 02 979-08-99 | Mail: info@108su.net


Седмично разписание

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ за I учебен срок на учебната 2020/2021г.

Седмично разписание на часовете по дейности за целодневна организация на учебния ден

за ученици от I - V клас учебна 2020 / 2021 година

 

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ за  I учебен срок на учебната 2020/ 2021 г. за учениците на ИФО