108 СУ "Никола Беловеждов" гр. София

02 979-08-99 Карта на сайта

108 СУ "Никола Беловеждов"
Иновативно училище по предприемачество

Седмично разписание

 

    

Дневно разписание на часовете и почивките между тях

I – XII клас

1 час

8:00

8:40

Междучасие

8:40

8:50

2 час

8:50

9:30

Междучасие

9:30

9:40

3 час

9:40

10:20

Междучасие

10:20

10:50

4 час

10:50

11:30

Междучасие

11:30

11:40

5 час

11:40

12:20

Междучасие

12:20

12:25

6 час

12:25

13:05

Междучасие

13:05

13:10

7 час

13:10

13:50

Междучасие

13:50

13:55

8 час

13:55

14:35

 

 


108 СУ "Никола Беловеждов"

История и цели

Прочети още

Календар събития