108 СУ "Никола Беловеждов" гр. София

02 979-08-99 Карта на сайта

108 СУ "Никола Беловеждов"
Иновативно училище по предприемачество и бизнес

Свободни места

СВОБОДНИ МЕСТА към 06.03.2023 г.

I клас - 7

II клас - 2

III клас - 4

IV клас - 2

V клас - 2

VI клас - 5

VII клас - 2

VIII клас - няма

IX клас - няма

X клас - 

Профил "Предприемачески" с разширено изучаване на АЕ - 1

XI - няма

 

 

108 СУ "Никола Беловеждов"

История и цели

Прочети още

Събития