108 СУ "Никола Беловеждов" гр. София        Тел: 02 979-08-99 | Mail: info@108su.net


РЕЗУЛТАТИ ОТ ОЛИМПИАДАТА ПО ФИЗИКА 2016 г.