108 СУ "Никола Беловеждов" гр. София        Тел: 02 979-08-99 | Mail: info@108su.net


Резултати от националното състезание по английски език на Pearson 2017

Резултати от националното състезание по английски език на Pearson 2017

11 Hanarelka Volodieva Ivanova Level 2 108 СУ, София  52,25т.

51 Petar Petrov Rusinov Level 4   108 СУ, София  58,25т.

11 Hanarelka Volodieva Ivanova Level 2 108 СУ, София  52,25т.

51 Petar Petrov Rusinov Level 4   108 СУ, София  58,25т.

11 Hanarelka Volodieva Ivanova Level 2 108 СУ, София  52,25т.

51 Petar Petrov Rusinov Level 4   108 СУ, София  58,25т.

11 Hanarelka Volodieva Ivanova Level 2 108 СУ, София  52,25т.

51 Petar Petrov Rusinov Level 4   108 СУ, София  58,25т.

11 Hanarelka Volodieva Ivanova Level 2 108 СУ, София  52,25т.

51 Petar Petrov Rusinov Level 4   108 СУ, София  58,25т.

11 Hanarelka Volodieva Ivanova Level 2 108 СУ, София  52,25т.

51 Petar Petrov Rusinov Level 4   108 СУ, София  58,25т.

11 Hanarelka Volodieva Ivanova Level 2 108 СУ, София  52,25т.

51 Petar Petrov Rusinov Level 4   108 СУ, София  58,25т.

11 Hanarelka Volodieva Ivanova Level 2 108 СУ, София  52,25т.

51 Petar Petrov Rusinov Level 4   108 СУ, София  58,25т.

11 Hanarelka Volodieva Ivanova Level 2 108 СУ, София  52,25т.

51 Petar Petrov Rusinov Level 4   108 СУ, София  58,25т.

11 Hanarelka Volodieva Ivanova Level 2 108 СУ, София  52,25т.

51 Petar Petrov Rusinov Level 4   108 СУ, София  58,25т.

11 Hanarelka Volodieva Ivanova Level 2 108 СУ, София  52,25т.

51 Petar Petrov Rusinov Level 4   108 СУ, София  58,25т.

11 Hanarelka Volodieva Ivanova Level 2 108 СУ, София  52,25т.

51 Petar Petrov Rusinov Level 4   108 СУ, София  58,25т.

11 Hanarelka Volodieva Ivanova Level 2 108 СУ, София  52,25т.

51 Petar Petrov Rusinov Level 4   108 СУ, София  58,25т.

11 Hanarelka Volodieva Ivanova Level 2 108 СУ, София  52,25т.

51 Petar Petrov Rusinov Level 4   108 СУ, София  58,25т.

11 Hanarelka Volodieva Ivanova Level 2 108 СУ, София  52,25т.

51 Petar Petrov Rusinov Level 4   108 СУ, София  58,25т.

11 Hanarelka Volodieva Ivanova Level 2 108 СУ, София  52,25т.

51 Petar Petrov Rusinov Level 4   108 СУ, София  58,25т.

11 Hanarelka Volodieva Ivanova Level 2 108 СУ, София  52,25т.

51 Petar Petrov Rusinov Level 4   108 СУ, София  58,25т.