108 СУ "Никола Беловеждов" гр. София        Тел: 02 979-08-99 | Mail: info@108su.net


Прием

 ДОБРЕ  ДОШЛИ НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА "ПРИЕМ" НА САЙТА НА 108 СУ " Никола Беловеждов".
 
 
СВОБОДНИ МЕСТА за ученици в 108 СУ "НИКОЛА БЕЛОВЕЖДОВ" за учебната
 
2019/2020 г.

 

 
Тук ще намерите информация какво предлага нашето училище за вашите деца.
 
Колективът на 108 СУ " Никола Беловеждов" се състои от високо квалифицирани преподаватели
с дългогодишна практика и опит в преподаването и възпитанието на подрастващото поколение.
 
Преподавателите от 108 СУ " Никола Беловеждов" предлагат на бъдещите ученици:
- Изучаване на чужди езици, музика, спорт, извън класни занимания
- Развитие на потенциала и мотивацията за учене и превръщане на училището в любимо място
- Развиване на интелекта, креативността, артистичността и социалните умения у всеки ученик
- Възпитание в самостоятелност, изобретателност и общителност 
- Възпитани в толерантност към различните етноси и култури