108 СУ "Никола Беловеждов" гр. София

02 979-08-99 Карта на сайта

108 СУ "Никола Беловеждов"
Иновативно училище по предприемачество и бизнес

Прием VІІI клас

Прием след завършено основно образование - 2021/2022 учебна година

 

График на дейностите по приемането на ученици в VIII клас след III етап на класиране 

Вид дейност

Срок

Място

Обявяване на свободни места за прием в VIII клас след III етап на класиране

 02.08.2021г.

сайта на училището

Подаване на документи за участие в приема на ученици в IV етап на класиране

 03.08.-13.08.2021г. 

в училището

Обявяване на списъците с приетите ученици

 16.08.2021г.

сайта на училището

Записване на приетите ученици

 16.08.-18.08.2020г. 

в училището

 

 

 

 

 

 ГРАФИК

на дейностите по приемането на ученици в неспециализирани училища за учебната 2021-2022г. съгласно Наредба №10 от 01.09.2016г. след завършено основно образование.

 

 

        

 

          


108 СУ "Никола Беловеждов"

История и цели

Прочети още

Събития