108 СУ "Никола Беловеждов" гр. София        Тел: 02 979-08-99 | Mail: info@108su.net


Прием след VІІ клас

 

Прием след седми клас - 2020/2021 учебна година

 БРОШУРА ЗА ПРИЕМ СЛЕД  VII  КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 Г. 

 ГРАФИК

на дейностите по приемането на ученици в неспециализирани училища

за учебната 2020-2021г. съгласно Наредба №10 от 01.09.2016г.

след завършено основно образование.

 

 Профил „ Предприемачески”

с интензивно изучаване на Английски език 

    

Брой паралелки - 1 

Брой ученици - 26

Срок на обучение - 5 години

Профилиращи предмети:

- Предприемачество

- Информационни технологии

- География и икономика

Балообразуващи оценки:

  3 х резултата от Националното Външно

        Оценяване по Български език и литература

  1 х  резултата от  Националното Външно      

         Оценяване по Математика               

  1 х оценката по Информационни технологии от    

        свидетелството  за основно образование

  1 х оценката по География и икономика от    

        свидетелството  за основно образование

 

  Профил „ Предприемачески”

с разширено изучаване на Английски език 

 

   

 

Брой паралелки - 1 

Брой ученици - 26

Срок на обучение - 5 години

Профилиращи предмети:

- Предприемачество

- Информационни технологии

- География и икономика

Балообразуващи оценки:

  3 х резултата от Националното Външно

        Оценяване по Български език и литература

  1 х  резултата от  Националното Външно      

         Оценяване по Математика               

  1 х оценката по Информационни технологии от    

        свидетелството  за основно образование

  1 х оценката по География и икономика от    

        свидетелството  за основно образование

 

             

 

 

 

           

 

              УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН 

за VIII А клас за учебната 2019/2020г.

за VIII Б клас за учебната 2019/2020г.

за VIII  клас  за учебната 2018/2019г.