108 СУ "Никола Беловеждов" гр. София        Тел: 02 979-08-99 | Mail: info@108su.net


Прием и Училищен учебен план V клас

ПРИЕМ за V клас   

за УЧЕБНАТА 2020/2021 година

 

В А Ж Н О !

 За учебната 2020/2021 година 

Брой паралелки - 4 

Брой ученици в паралелка- 26

 

 

 

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН

ПЛАН за V  клас за

учебната 2019/2020г.