108 СУ "Никола Беловеждов" гр. София        Тел: 02 979-08-99 | Mail: info@108su.net


Правилник за дейността на училището

ПРАВИЛНИК

за дейността на 108 СУ "Никола Беловеждов"

 

РЕД И УСЛОВИЯ ЗА ПРЕМЕСТВАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ