108 СУ "Никола Беловеждов" гр. София

02 979-08-99

ПОЧЕТНО ОТЛИЧИЕ „Неофит Рилски“

09 Юли 2020 г.
ПОЧЕТНО ОТЛИЧИЕ „Неофит Рилски“

Почетно отличие „Неофит Рилски“ е най-високото отличие,

 

 присъждано в образователната система на Република България.

 

Учредено през 1996 г., по традиция се връчва в 

Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост 24 май.

 

Ежегодните награди „Неофит Рилски“ се присъждат от

 Министерството на образованието и науката на изявени учители и

директори на детски градиниучилища и обслужващи звена в сферата

на образованието за дългогодишната им цялостна високопрофесионална

трудова дейност в системата на народната просвета и приноса им в

развитието на образователното дело в България

 Всички събития

108 СУ "Никола Беловеждов"

История и цели

Прочети още

Събития