108 СУ "Никола Беловеждов" гр. София        Тел: 02 979-08-99 | Mail: info@108su.net


ПОСТИЖЕНИЯ на УЧЕНИЦИ

На конкурс организиран по инициатива на Лорита Радева - общински съветник и

председател на Постоянната комисия по екология към Столичния общински съвет,

с подкрепата на кмета на район "Искър" - Столична община Ивайло Цеков

учениците от 108.СУ "Никола Беловеждов" заеха призови места

Симеон Николаев Гергов от IV "Г" клас 
Мелин Тахир от I "Б" клас 
Валерия Петрова Басаркова от I "Б" клас