108 СУ "Никола Беловеждов" гр. София

02 979-08-99 Карта на сайта

108 СУ "Никола Беловеждов"
Иновативно училище по предприемачество

Обществен съвет

  ПРАВИЛНИК

за създаването устройството и дейността на обществените

съвети към детските градини  и училища

 

                                    Правомощия на Обществения съвет 

За контакти: e-mail: os108su@gmail.com,  форма за контакти: https://goo.gl/forms/eeGpDy2A0bpzjVwT2

1.Поименен състав на Обществения съвет към СУ "Никола Беловеждов", град София, както следва:

Председател:

Мария Димова

Членове:

Цветелина Гутуранска

Даниела  Георгиева

Милена Хаджийска

Аксиния Инджиева

Теодора Борисова-Велкова

  


108 СУ "Никола Беловеждов"

История и цели

Прочети още

Календар събития