108 СУ "Никола Беловеждов" гр. София        Тел: 02 979-08-99 | Mail: info@108su.net


Обществен съвет - ТВОЯТ ЧАС

 

От  01.09.2016 г. стартира изпълнението на проект - BG05M20P001-2.004-0004.

"Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез

дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности ( ТВОЯТ ЧАС) - фаза 1."

Проекта е финансиран по оперативна програма "Наука и образование за интелигентен разтеж"

и съфинансиран от Европейските структури и инвестиционни фондове.

Обществен съвет - ТВОЯТ ЧАС на 108 СУ "Никола Беловеждов":

Светла Михайлова

Цветелина Георгиева

Жасмина Ценова

Милена Хаджийска

Маргарита Станоева

Галина Алексиева

За повече информация можете да посетите следният сайт на МОН:http://tvoiatchas.mon.bg/About.aspx