108 СУ "Никола Беловеждов" гр. София

02 979-08-99 Карта на сайта

108 СУ "Никола Беловеждов"
Иновативно училище по предприемачество

НП "Образование за утрешния ден""

  Проект  "Образование за утрешния ден"

 

Проектът на МОН BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“

е на обща стойност 104 959 178,01 лева и се финансира

по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“,

съфинансирана от Европейския социален фонд.

Продължителността на проекта е 36 месеца - от 15.10.2019 г. до 15.10.2022 г.

Целта на проекта е изграждане на компетентности за интегриране на образователните

технологии и мотивация за тяхното използване от подрастващото поколение.

 

Компютърен клуб "EXPERIANCE" с ръководител ст.учител  инж.Т. Венева

Визитки за баджове  и разделители  

  

Компютърни игри на платформа KODU Game Lab.

Цветелина Петкова 6 в 

Проект "Аз съм богат"                                                                                     Проект "Ябълкова градина"  

           

 

Мартин Василев 6 a 

Проект  "Морско дъно" 

   

 

3D рисунки върху свои рисунки  с  приложната програма за добавена реалност QUIVER Vision.

 

         

 

Компютърен клуб "DIGITAL WORLD" с ръководител ст.учител  инж. Д.Пелтекова

 

 

Компютърен клуб "GameFun"  с ръководител учител Ц.Попова

 

 


108 СУ "Никола Беловеждов"

История и цели

Прочети още

Календар събития