108 СУ "Никола Беловеждов" гр. София        Тел: 02 979-08-99 | Mail: info@108su.net


НВО

    Заповед на министъра на образованието и науката във връзка с организирането и 

провеждането на националното външно оценяване на учениците в IV ,VII  и X клас

през учебната 2019/2020 г.

 

ІV клас

Български език и литература – 27 май 2020 г., начало 10,00 часа

Математика – 28 май 2020 г., начало 10,00 часа

 

VІІ клас  

Български език и литература – 09 юни 2020 г., начало 09,00 часа

Математика – 11 юни 2020 г., начало 09,00 часа

Чужд език (по желание на ученика) – 17 юни 2020 г., начало 09,00 часа

 

Х клас

Български език и литература – 09 юни 2020 г., начало 08,00 часа

Математика – 11 юни 2020 г., начало 08,00 часа

Чужд език (по желание на ученика) – 17 юни 2020 г., начало 08,00 часа

Информационни технологии за измерване на дигитални компетентности – по

график в периода 15 – 19 юни 2020 г. (по желание на всеки ученик)