108 СУ "Никола Беловеждов" гр. София        Тел: 02 979-08-99 | Mail: info@108su.net


На днешната дата, 19 февруари. Отбелязваме 148 години от обесването на Васил Левски

19 Февруари 2021 г.

По повод отбелязването на 148 години от гибелта на Васил Левски, 108-мо СУ "Никола Беловеждов" организира множество мероприятия. Активно участие взеха всички класове. Учениците, вдъхновени от своите учители и с подкрепата на родителите, изработиха различни картини, табла, разкази и стихове, посветени на Дякона.

Със снимки от кътовете в класните стаи и записи на рецитали на стихове и песни беше изработена презентация, която се излъчваше на интерактивен екран в централното фоайе на училището, където беше създаден общоучилищен паметен кът за Васил Левски. През целия ден ученици се спираха,  за да разагледат и прочетат информация за Левски и да отдадат почит. Учебния ден започна с радиопредаване, посветено на Васил Левски.  В него се включиха с авторски стихове г-жа Надя Русева и Симона Благойчева от 9 клас и песен - изпълнена от Ани 2 "В" клас. 

"Времето е в нас и ние сме във времето; то нас обръща и ние него обръщаме." - Васил Левски

Тези думи на Дякона живеят вътре в нас и остават актуални. Да помним историята, да се учим от нея и да я поддържаме жива е една от най-важните човешки ценности. Познай миналото си, за да се откриеш като човек. Уважавай и почитай предците си, за да възпиташ внуците си. 

„Аз съм се обещал на отечеството си жертва за освобождението му, а не да бъда кой знае какъв.“ Левски ни учи на  смелост, храброст и родолюбие, но и на скромност. Дяконът е светъл пример за отстояване на вярата и любовта към отечеството. 

108-мо СУ пази заветите на Дякона живи.