108 СУ "Никола Беловеждов" гр. София

02 979-08-99 Карта на сайта

108 СУ "Никола Беловеждов"
Иновативно училище по предприемачество

Национална програма „България – образователни маршрути“

19 Юни 2023 г.
Национална програма „България – образователни маршрути“

Във връзка с участието ни в Национална програма „България – образователни маршрути“ и поради краткия срок заявления ще се приемат в канцеларията до 16:00 ч. на 20.06. включително. Всички новини

108 СУ "Никола Беловеждов"

История и цели

Прочети още

Календар събития