108 СУ "Никола Беловеждов" гр. София

02 979-08-99 Карта на сайта

108 СУ "Никола Беловеждов"
Иновативно училище по предприемачество и бизнес

Материална база

Училището разполага със съвременна материално - техническа база:

- зала по интереси

- класни стаи начален курс

- кабинети по български език и литература

- кабинети по чужди езици

- кабинети по математика

- компютърни кабинети - четири 

- кабинет по история и цивилизация

- кабинети по география и икономика

- кабинет по биология и здравно образование

- кабинет по физика и астрономия

- кабинет по химия и опазване на околната среда

- кабинет по музика 

- кабинет по изобразително изкуство

- кабинет по домашен бит и техника

- кабинет по тeхнологии и предприемачество

- физкултурни салони - два 

- библиотека с достъп до Internet

- кабинет на педагогическия съветник

- кабинет на психолог

- кабинет на логопед

- офис на ученическа фирма

- конферентна зала "СОФИЯ"

- зала "БЪЛГАРИЯ"

- здравен кабинет

- стая на ресурсния учител

- ученически стол

- бюфет

 

 
 
B-komputri_2 B_Zala New_English New_Biologia New_Matematika B-Zala_Interesi
New_nachalni New_BEL New_Fizika B-Himia_2 B-Istoria B-Tehnologia_1
B-Muzika_1 B-IZ_Izkustvo New_Uchitelska NEW_Foae B-Salon_1 B-WC

 

 


108 СУ "Никола Беловеждов"

История и цели

Прочети още

Събития