108 СУ "Никола Беловеждов" гр. София        Тел: 02 979-08-99 | Mail: info@108su.net


МАЙСКИ ПРАЗНИЦИ В 108 СУ "НИКОЛА БЕЛОВЕЖДОВ"

 

 МАЙСКИ ПРАЗНИЦИ В 108 СУ "НИКОЛА БЕЛОВЕЖДОВ" - МАЙ 2020 г.

 

През месец май в 108 СУ Никола Беловеждов", се провеждат МАЙСКИ ПРАЗНИЦИ.

Децата представят свои рисунки, проекти, стихотворения, презентации и други творби.

Всички те са посветени на значими празнични дни за нашата просвета и култура, през месец май.

В среда на инзвънредно положение и  on-line обучение, учениците изяваяват своите

таланти в различни области.

Насладете се на работите на нашите възпитаници!

 

 

 

 

 

 

1 май – Международен Ден на труда.

             Презентация на Филип Стайков 4 а клас

             Презентация на Румен Димитров 4 а клас

             Презентация на Александра Анкова 4 г клас

Рисунка на Катрин Иванова от 3 в клас

Парад на професиите  2 в

Виктория Ицкова                            Мартин Хубавенски                       Мирослав Христов                        

                 

 

Рая Кирилова                                 Стефани Златева                             Тифани Янакиева                        

                 

Парад на професиите 4 а

Данаил Йорданов                                                                      Михаела Йорданова

                     

 

3 май – Международен ден на Слънцето.

              Презентация на  4 б клас

              Рисунка на Ася Александрова 8 а                                      Рисунка на Симеон Рачев от 4 б

                                  

 Проект "Слънчева система"  - Живко Лозанов  4 a  клас                   Проект "Слънце" на 2  а клас 

                                     

             Презентация за Слънцето на 4б клас

6 май – Гергьовден – Ден на храбростта.

             Презентация на Теодора Саукова 6 в клас

             Презентация на Цветелина Петкова 6 в клас

             Презентация на Радина Йорданова 6 а клас

Рисунки на:  2 б клас

                     Никол Филипова                                                           Борис Спасов                                                Божидара Радлова

                                  

 

9 майДенят на Европа 

 

Презентация на Богдан Тошев 3 б клас

Рисунка на Виктория Додова 1 а клас

 

Презентация "Децата на Европа говорят " 5 г  клас и 3 клас

         

Проекти на 1 а клас

                  Виктор Чаушев                                              Анета Драганова                                                                   

                  

15 май - Международен ден на семейството

             Рисунака на Нася Тодорова 8 а клас

             

 18 май - Международен ден на музеите

                 Презентация на  5 б клас

20 май- Ден на метрологията

Презентация МЕТРОЛОГИЯ  на 6 б клас

Рисунка на Десислава Николова 6 б

 

 22 май -   Дена на биологичното разнобразие

                 Презентация на Даниел Борисов 6 а

                 Презентация на Кристиян Иванов 6 а

                 Презентация на Магдалена Шиварова 7б

                 Презентация на Виктория Василева 7б

                 Презентация на Валя Ерменкова 9 а

                 Презентация на Анна-Мария Зерву 7 а

 24 май – Ден на българската просвета и култура, и на славянската писменост

                 Презентация за буквите 2  а 

                 Презентация на Илона Йорданова 12 а

                 Презентация на Радослав Владимиров 5 а

                 Презентация на София Йорданова  4 г

                 Презентация на Александра Анкова 4 г

                 Презентация на Магдалена Шиварова 7 б

                 Дигитална рисунка на Виктор Илиев от 3 б

           

           Презентация на Павлина Ботева от 5 а 

           Презентация на Маргарит Митов 6 в

           Презентация на Николай Найденов  6 а

           Презентация на Мартин Василев 6 а

           Проект на Анета Драганова 1 а                                      

             

           

          Стихотворение на Емил Алексиев 3 а

           БУКВИТЕ

           Буквите пръв научавам аз,

           и започвам да чета на глас!

           А,Б,В  аз написвам,

           и цели  изречения измислям!

           И разбирам книгите завчас,

           и в часовете всичко правя аз!

           Моята любима помощница е книга,

           стои на чина и ми намига!

 

            Презентация на Вилиана Иванова 4 г    

            Рисунки на 1 б клас

            Мелин Такхир                              Ива Иванова                                     Сузана Петкова                                      Деси Доганова

                                

 

            Презентация на Калоян Минев 5 в

            Презентация на 4 б клас

            Презентация на Радина Йорданова 6 а клас

          

            Видео поздрав на Явор Василев от 1 а клас

          

            Презентация на Траян Бродев от 5 б клас

 

            Дигитална рисунка на Михаил Богданов 3 в клас